KOMPETENS, KAPACITET & FLEXIBILITET

För oss är varje kund unik. Ingen är den andra lik och vår flexibilitet möter våra kunders behov.

För vissa är kvalitet och kommunikation avgörande, för andra är pris, eller kanske enbart leveranstid viktigast.
Vårt företag är relativt ungt men vi besitter enorm kunskap från tryck på textil. Med en hårt planerad produktion vet vi vad som krävs för att leva upp till våra kunders förväntningar.

Vi säljer enbart till ÅF.

Att vi enbart arbetar med återförsäljare, en självklarhet för oss! hur är det för dina övriga leverantörer ?.
Vi har valt sida, vi står på din sida och konkurrerar aldrig om slutkunden, släpp in oss i dialogen med kunden och du blir starkare.

Silkscreentryck

eller screentryck, där man trycker fast trycket direkt på tyget, uppfanns i Kina för ca 2000 år sedan. Inom västerländsk konst började amerikanska konstnärer använda silkscreentryck i slutet av 1930-talet. Popkonstnärerna Robert Rauchenbergs och Andy Warhols bilder baseras på screentryck.

banana