Miljö

Givetvis är alla färger vi använder helt bly & ftalatfria. Vi strävar hela tiden efter att förbättra såväl vårt egna arbetsklimat men framför allt efter att hitta produkter som är långsiktigt bättre för allas vårt klimat, arbetet pågår och är en hårfin balansgång för att bibehålla kvalitet till fortsatt bra pris.

NYHET! Nu är vår produktion i full gång med helt vattenlöslig färg.

Som ett av de första tryckerierna i Sverige arbetar vi hela tiden på att i mesta möjliga mån lägga över vår produktion till ny färg som är helt fritt från PVC, Ftalater Formaldehyd & tungmetaller.

All rengöring sker med vatten.

Silkscreentryck

eller screentryck, där man trycker fast trycket direkt på tyget, uppfanns i Kina för ca 2000 år sedan. Inom västerländsk konst började amerikanska konstnärer använda silkscreentryck i slutet av 1930-talet. Popkonstnärerna Robert Rauchenbergs och Andy Warhols bilder baseras på screentryck.

banana