Kontakt noll33

Noll33 screen AB
Hållingsgatan 15
504 35 BORÅS

Växel öppen: 07:00 – 16:00 (Fredagar 14:30)
Tel vxl: 033 – 12 91 10

Fax: 033 – 12 91 01
E-post: info@noll33.se

Silkscreentryck

eller screentryck, där man trycker fast trycket direkt på tyget, uppfanns i Kina för ca 2000 år sedan. Inom västerländsk konst började amerikanska konstnärer använda silkscreentryck i slutet av 1930-talet. Popkonstnärerna Robert Rauchenbergs och Andy Warhols bilder baseras på screentryck.

banana