Tryck &Transfer

15 000 tryck per dag

Vår maskinpark är väl anpassad för att möta våra kunders förväntningar.
Med tre automater, fyra manuella tryckstationer samt fem transferpressar har vi sammantagen produktionskapacitet långt över 15 000 tryck per dag

Transfer, produktion & lego

Dagligen producerar vi transfer i små och stora serier
med en flexibilitet få i branschen kan leva upp till.
Vår transfer är bevisat säkrad för såväl industritvätt som för idrottens krav på elasticitet och slitage

Silkscreentryck

eller screentryck, där man trycker fast trycket direkt på tyget, uppfanns i Kina för ca 2000 år sedan. Inom västerländsk konst började amerikanska konstnärer använda silkscreentryck i slutet av 1930-talet. Popkonstnärerna Robert Rauchenbergs och Andy Warhols bilder baseras på screentryck.

banana